Vi har alla förmågan att  klara av allt vi tar oss an. För att detta ska lyckas behöver vi känna inspiration och motivationen. Vi kan aldrig bli motiverade om inspirationen saknas.

”You  cant start a fire whitout a spark.”

Vi behöver motivation för att känna en mening i strävan mot det vi vill uppnå, är  motivation är stark klarar vi allt. Det enda som står i vägen är de ord vi har lärt oss. Orden är, kan inte, vågar inte, det är ingen idé.. Jag har försökt..

Försök igen och se dina misslyckanden som misstag och ta lärdom av det som inte gick bra.

Eftersom orden kommer ifrån oss, kan vi lära om och tala med positiva ord.

Jag Kan, vågar, Jag försöker igen.

Detta är lätt att förstå intellektuellt. Men för att verkligen lyckas och utvecklas, behöver alla våra 3 intellekt, det intellektuella (IQ) det kreativa (EQ) och den andliga(SQ) . Med IQ får ni vad som ska göras, med EQ får ni hur det ska göras med SQ får ni intuitionen den delen som ger snilleblixten, och hjälper er att gå på känsla .

Då ni får en idé och känslan om hur ni ska gå tillväga skriv ner den. Ta den till er.. gör upp planer det är planen som leder till aktiviteten  som håller eran  glöd, och eran motivation levande.