TJÄNSTER

Mental träning genom livet

Det är många saker som påverkar din prestation och välmående: stress, yttre och inre krav, känna samhörighet och motivation. Med hjälp av mental träning hittar du strategier för att lyckas med din personliga resa samtidigt som du mår bra och har energi över till annat.

Hjälp dig själv att bli kvitt oroliga tankar, stress och krav på prestation. Mental träning skapa mer harmoni och förståelse om dig själv. Du  får en lugnare och avslappnad inställning till livet, din omgivning och dig själv. Detta skapar en större livsglädje och du kommer känna sig tryggare i ditt arbete, fritid och relationer. Med tryggheten  blir du en bättre människa och mentalt starkare person med mer fokus på dig själv och livet.

Som mental tränare hjälper jag dig  att skapa en inspirerande liv.  Genom djup avkoppling i muskler och tankar leder jag arbetet mot att stärka ditt självförtroende, öka ditt medvetande och väcka inspiration som leder till motivation.

Tillsammans tar vi små steg i rätt riktning mot din personliga utveckling

Med hjälp av mental träning kan du förbättra din attityd mot dig själv samt de tankar och känslor som påverkar ditt beteende mot andra. Du blir lugnare, tryggare och säkrare i dig själv och i sociala sammanhang.

 

hur det går till

Vägen mot att främja din personliga utveckling  börjar med att du tar första steget, tillsammans med mig.

Den mentala träning går till på följande sätt. Vi träffas och pratar rent allmänt om vad du vill ha få utav träningen. Efter mötet träffas vi igen- Då har jag tagit fram mentala övningar som är anpassade till vad du önskar att utveckla. De fortsatta träffarna försätter jag dig i djupavkoppling, ett mentalt sinnestillstånd där den logiska, praktiska delen av hjärnan smälter samman och pratar med varandra på ett annat plan. Detta tillstånd kallas för ett alternativ medvetenhet tillstånd, självhypnos.

Genom mental träning lär jag dig olika strategier som enkelt kom leder dig vidare mot ökade prestationer, mental fokus koncentration ökad självtillit. Detta ökar din mentala styrka och insikter om dina framtida mål som leder till ökad självkänsla och självförtroende.

Mental träning sätter grunden för din personliga framgång. Det är viktigt att du blir medveten om dina värderingar och styrkor, det vill säga din grundläggande kraft som ni ovetandes besitter. 

Då vi har satt grunden med mentalträning  och jag lärt dig olika strategier som omfattar målbildsträning, koncentrationsträning, visualiseringsträning, motivationsträning och självförtroendeträning. Börjar din verkliga personliga utveckling. Det är nu som du själv ska öva och göra det du lärt dig och jag kommer vara med dig och coacha dig genom din utveckling.

Först i början kommer du själv inte märka några större förändringar i ditt beteende.  De som  kommer att det märka det är din omgivning, De kommer märka det genom ditt lugn, säkerhet och trygghet är förändrad. Du kommer ha det lättare för att uttrycka vad du känner och vill. Dina mål kommer kännas lättare att nå och arbeta emot. Det kommer att ske många omedvetna handlingar och situationer som leder dig emot ditt personliga mål. Du behöver bara lita på processen och våga prova det som du lärt dig för att nå ditt du vill.

 

Föreläsningar

 

Jag föreläser om mental träning, självförtroende, självkänsla och motivation. Hur man lätt hamnar i tankefällor och hur man kommer ur dem. Mina föreläsningar riktar sig till alla grupper.

Inspiration-motivationens kärna.

Här pratar jag om vart motivationen behöver komma ifrån. Hur man bibehåller motivation, olika tankefällor man hamnar i och hur man kan ta sig ur dem.

Jag delar med mig utav mina tankar om resans början och kliva ut i det okända  Efter ni lyssnat klart på mina tankar, insikter, kunskaper blandat med egna upplevelser vill jag att du som åhörare ska gå ut med nya tankar eller uppfräschning av det som du kanske lyssnat på tidigare. 

Berättelsen om Forest Gump och en humla.

en föreläsning som handlar om tankefällor och hur vi tar oss ur dem. Jag delar med mig utav mina insikter, erfarenheter, och kunskaper.

Självkänsla och självförtroende.

Det är ett hett ämne och värt att lyfta och prata om. Jag var mobbad under hela min grundskoletid vilket medförde låg självkänsla som jag hade med mig i vuxen ålder: Mitt inre samtal var länge dömande och hackade ner på mig som person Jag kommer prata om egna erfarenheter, hur jag vände min dåliga självkänsla till något bra.

Jag delar med mig utav mina tankar och kunskaper om vart den dåliga självkänslan kommer ifrån. Vad det är för skillnad mellan självförtroende och självkänsla. Efter ni lyssnat och tagit del utav min föreläsning hoppas jag att ni kommer gå ut med nya kunskaper och tankar hur ni kan arbeta vidare med ämnet.

Kontakta mig för mer information om mina tjänster.