Osäkerheten är inget annat än din känsla, tanke om ditt nästa genomförande.

tankarna sätter alltid krockben för din vilja. Så länge det finns den minsta lilla tvivel hos dig kommer du aldrig lyckas. 

För din nerver, celler och muskler känner ingen skillnad mellan en tanke och fysik aktivitet de blandar liksom ihop koncepten.

Alla kan inte vara världs bäst men alla kan öva sig till att bli det. Så länge vi har de rätta tankarna.

Det krävs
att vi ändrar våra attityder mot oss själva..
Ändrar våra attityd för det som har varit
Och ändrar vår attityd mot det som ligger framför oss