Utefter vägen mot dina mål behöver du komma över vissa hinder. Omedvetet kan du skapa känslor som gör vägen svårare än vad den behöver vara.

Föreställ dig en hängbro. På andra sidan väntar en vacker utsikt som du längtar efter att se. Under bron forsar det en vild flod. Du tvekar för du upplever bron och plankorna som ostadiga. Dina tankar skapar en sanning och övertygelse om att bron kommer att rasa som kommer leda till att du kommer falla i vattnet och skada dig.

Nu har du två val; att stanna kvar och gå miste om den vackra utsikten, eller att påbörja promenaden.

Med försiktiga steg väljer du att börja promenaden. Du kan omöjligt veta vilka plankor som kommer att gå sönder, bara bedöma sannolikheten för att det kommer att hända.

Utefter promenaden på bron skaffar du dig kunskaper och hur den regagerar. Med kunskapen följer färdigheter om hur du undviker att kliva på de plankor som är ostadiga. Du tar ett steg i taget.

Vad jag vill säga med denna historia är att när du väljer att utmana dina rädslor börjar en process inom dig som tänder en övertygelse att fortsätta vad som än händer. Utefter din promenad skaffar du kunskaper som behövs för att nå målet och med det utvecklas dina färdigheter som behövs för att klara att stå kvar när du väl har kommit fram. Dina tankar och fantasier skapar sanningar som du tror på men det finns inga absoluta sanningar bara sannolikheter.

Hur stor är sannolikheten att du kommer få se den vackraste utsikten du någonsin har skådat om du väljer att att stå kvar?