Vi har alla förmågan 

Vi har alla förmågan 

Vi har alla förmågan att  klara av allt vi tar oss an. För att detta ska lyckas behöver vi känna inspiration och motivationen. Vi kan aldrig bli motiverade om inspirationen saknas. ”You  cant start a fire whitout a spark.” Vi behöver motivation för att...

Osäkerhet

Osäkerheten är inget annat än din känsla, tanke om ditt nästa genomförande. tankarna sätter alltid krockben för din vilja. Så länge det finns den minsta lilla tvivel hos dig kommer du aldrig lyckas.  För din nerver, celler och muskler känner ingen skillnad mellan en...